सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा

राष्ट्रपतिको कार्यालयका कामहरू मध्ये सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यहरू यस महाशाखाले गर्दछ ।

  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी कार्य
  • विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र सम्बन्धी
  • विदेशी कूटनीतिज्ञ एवं अन्य वैदेशिक व्यक्तिहरूको भेटघाट सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने
  • राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको तर्फबाट हुने पत्राचार सम्बन्धी कार्य
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनु हुने सन्देश र शुभकामनाको मस्यौदा तयार गर्ने
  • विभिन्न कार्यक्रमको समन्वय र आवश्यक श्रोतका लागि समन्वय
  • राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाईट अद्यावधिक सम्बन्धी सम्पूर्ण गर्ने
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएका कार्यहरूको विज्ञप्ति
  • प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सूचनाको हकसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने
  • अर्धवार्षिक रूपमा शीतलनिवास बुलेटिन प्रकाशन गर्ने

सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री सह-सचिवसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय महाशाखा११६
सूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री अर्चना खड्का अधिकारीउप-सचिवसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा१०७
श्री उज्वल काफ्लेशाखा अधिकृतसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा००९
श्री नवराज पौडेलखरिदारसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा००९
श्री प्रदिप सुनुवारसहायक कम्प्यूटर अपरेटरसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा१३८
श्री पिंकीकुमारी दाससहायक फोटोग्रफरसूचना, सञ्‍चार तथा समन्वय शाखा००७
(पुस्तकालय) सु. स. शाखा
क्र.सं.नाम, थरपदमहाशाखा/शाखाएक्सटेन्सनटेलिफोन नम्बर
श्री युवराज कट्टेलपुस्तकालय सहायक(पुस्तकालय) सु. स. शाखा०००