Information, communication and coordination Division

  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी कार्य
  • विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र सम्बन्धी
  • विदेशी कूटनीतिज्ञ एवं अन्य वैदेशिक व्यक्तिहरूको भेटघाट सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने
  • राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको तर्फबाट हुने पत्राचार सम्बन्धी कार्य
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनु हुने सन्देश र शुभकामनाको मस्यौदा तयार गर्ने
  • विभिन्न कार्यक्रमको समन्वय र आवश्यक श्रोतका लागि समन्वय

Details of the employees under the Information, Communication and Coordination Division

Information, communication and coordination Division
S.NNamePostDivision/SectionExtensionTelephone
1Mr. Joint SecretaryInternational Relation, Information and Coordination Division1334419622
Information, communication and coordination Section
S.NNamePostDivision/SectionExtensionTelephone
1Ms. Archana Khadka AdhikariUnder SecretaryInformation and Coordination Section107
2Me. Ujwol KafleSection OfficerInformation and Coordination Section009
3Mr. Nawaraj PaudelKharidarInformation and Coordination Section009
4Mr. Pradip SunuwarAssitant Computer OparatorInformation and Coordination Section138
5Ms. Pinki Kumari DashAssitant PhotographerInformation and Coordination Section007
library
S.NNamePostDivision/SectionExtensionTelephone
Mr. Yubaraj Kattellibrary Assistantlibrary 000