Personal Secretariat Division

  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यक्रम व्यवस्थापन
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिलाइ सम्बोधन गरी प्राप्त हुने निवेदन तथा पत्रहरू अध्ययन गरी पेश गर्ने
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हुने भेटघाट व्यवस्थापन
  • सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुने आदेश, निर्देशनको कार्यान्वयन बारे अनुगमन र समन्वय

राष्ट्रपतिको निजी सचिवालय महाशाखाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विवरण

Personal Secretariat Division
S.NNamePost/SectionExtensionTelephone
Mr. Hari Prasad DahalJoint Secretary1334419622
Presonal Secretariat Section
S.NNamePostDivision/SectionExtensionTelephone
1Mr. Leelakanta Paudelunder SecretaryPrivate Secretariat Section112
2Mr. Murari Prasad GhimireSection OfficerPrivate Secretariat Section138
3Ms. Pratibha KafleNayab SubbaPrivate Secretariat Section138
4Mr. Pradip SunuwarAssitant Computer OparatorPrivate Secretariat Section138