पूर्व राष्ट्रपतिहरू

डा रामबरण यादव
पूर्व राष्ट्रपति

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामबरण यादव